Ký lại Hợp đồng theo Nghị định 161, nâng bậc lương như nào?

15/09/2021, 11:02

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì khi ký lại hợp đồng mà có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì việc xếp lương và chế độ khác (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Ông Hồ Sĩ Mạnh Vũ (Quảng Trị) phản ánh, thưc hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Nghị định hợp nhất 04/NĐHN-BNV, đơn vị nơi ông công tác đã thực hiện ký hợp đồng chuyển tiếp đối với đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được xếp bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo quy định của Bộ luật Lao động (Mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức tiên lương hiện hưởng tại thời điểm ký).

Theo Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2013/TT-BNV:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 như sau: “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.

Ông Vũ hỏi, việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, sự nghiệp như thế nào? Ông Vũ đề nghị hướng dẫn về nâng lương thường xuyên cho hợp đồng lao động đã ký chuyển tiếp theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP khi ký lại hợp đồng lao động mà có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì việc xếp lương và chế độ khác (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Chinhphu.vn
Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Ký lại Hợp đồng theo Nghị định 161, nâng bậc lương như nào?
  vietnam.vn