Kinh tế Eurozone có thể rơi vào suy thoái kép

Kinh tế Eurozone có thể rơi vào suy thoái kép

Có tới 44 trong số 55 chuyên gia kinh tế được khảo sát cho rằng kinh tế Eurozone hiện đã tiến rất gần tới suy thoái kép bởi các biện pháp phong tỏa mới và các biện pháp hạn chế được áp đặt do COVID-19