Thứ Bảy, 24/04/2021, 01:52 (GMT+7) | Điểm tin:

Bảo hiểm bồi thường tai nạn tăng lên 150 triệu đồng/vụ

Thứ Hai, 01/03/2021, 21:48 (GMT+7)
Từ hôm nay (1/3), mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra được nâng lên 150 triệu đồng cho 1 người trong 1 vụ tai nạn.

Đó là nội dung đáng chú ý trong Thông tư 04/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực kể từ hôm nay (1/3/2021).

Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho 1 người trong 1 vụ tai nạn. Trong khi đó, quy định hiện hành theo Thông tư 22/2016 là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

Một điểm đáng lưu ý nữa trong Thông tư 04/2021/TT-BTC là mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn. Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Bảo hiểm bồi thường tai nạn tăng lên 150 triệu đồng/vụ
 

Thông tư 04/2021/TT-BTC cũng quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, với xe máy dưới 50cc, xe máy điện là 55.000 đồng; xe máy trên 50cc là 60.000 đồng; các loại xe gắn máy còn lại là 290.000 đồng.

Với xe ô tô không kinh doanh vận tải, loại xe dưới 6 chỗ ngồi là 437.000 đồng; loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi là 794.000 đồng; loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi là 1.270.000 đồng; loại xe trên 24 chỗ ngồi là 1.825.000 đồng; loại xe vừa chở người vừa chở hàng là 437.000 đồng.

Với xe ô tô kinh doanh vận tải, loại xe dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký là 756.000 đồng; loại xe 6 chỗ ngồi theo đăng ký là 929.000 đồng; loại xe 7 chỗ ngồi theo đăng ký là 1.080.000 đồng; loại xe 8 chỗ ngồi theo đăng ký là 1.253.000 đồng; loại xe 9 chỗ ngồi theo đăng ký là 1.404.000 đồng; loại xe 10 chỗ ngồi theo đăng ký là 1.512.000 đồng; loại xe 11 chỗ ngồi theo đăng ký là 1.656.000 đồng; loại xe 12 chỗ ngồi theo đăng ký là 1.822.000 đồng; loại xe 13 chỗ ngồi theo đăng ký là 2.049.000 đồng; loại xe 14 chỗ ngồi theo đăng ký là 2.221.000 đồng; loại xe 15 chỗ ngồi theo đăng ký là 2.394.000 đồng; loại xe 16 chỗ ngồi theo đăng ký là 3.054.000 đồng; loại xe 17 chỗ ngồi theo đăng ký là 2.718.000 đồng; loại xe 18 chỗ ngồi theo đăng ký là 2.869.000 đồng; loại xe 19 chỗ ngồi theo đăng ký là 3.041.000 đồng; loại xe 20 chỗ ngồi theo đăng ký là 3.191.000 đồng; loại xe 21 chỗ ngồi theo đăng ký là 3.364.000 đồng, loại xe 22 chỗ ngồi theo đăng ký là 3.515.000 đồng; loại xe 23 chỗ ngồi theo đăng ký là 3.688.000 đồng; loại xe 24 chỗ ngồi theo đăng ký là 4.632.000 đồng, loại xe 25 chỗ ngồi theo đăng ký là 4.813.000 đồng.

Đối với xe ô tô chở hàng (xe tải), loại dưới 3 tấn là 853.000 đồng; từ 3-8 tấn là 1.660.000 đồng; trên 8-15 tấn là 2.746.000 đồng; trên 15 tấn là 3.200.000 đồng.

Vạch trần mánh lới đằng sau những vụ mua bán lan đột biến bạc tỷ

Sau những vụ mua bán lan đột biến hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng, kie lan được rao bán rầm rộ. Người mua lúc này rất dễ bị lừa, bởi bằng mắt thường không thể phân biệt được kie lan đột biến với kie lan thường.