Thứ Ba, 02/03/2021, 06:41 (GMT+7) | Điểm tin:

Chỉ còn một người Việt trong ban tổng giám đốc Sabeco

Với việc HĐQT miễn nhiệm ông Hoàng Đạo Hiệp khỏi chức danh Phó tổng giám đốc, Sabeco hiện chỉ còn 1 lãnh đạo người Việt trong ban điều hành.