Thứ Tư, 14/04/2021, 07:02 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Cách ly xã hội: Người dân nên và không nên làm gì?

    Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h đêm nay trên phạm vi toàn quốc. Vậy cách ly xã hội là gì? Người dân nên và không nên làm gì?

  • 14 ngày cao điểm chống COVID 19: Bạn được và không được làm gì?

    Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đang triển khai phát 5 triệu tờ rơi nêu rõ 12 việc cần làm ngay đến tận tay từng hộ gia đình trên địa bàn Thành phố nhằm huy động toàn TP chung tay tận dụng '14 ngày vàng' trong phòng chống dịch COVID-19.