Thứ Năm, 13/05/2021, 00:45 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Có thể khởi động xe BMW bằng smartphone

    Việc này được thực hiện bởi tính năng mới mang tên “Remote Engine Start” (Khởi động xe từ xa) của nhà sản xuất ô tô Đức. Thú vị hơn, có thể cài chức năng này cho cả các xe đời cũ.