Thứ Năm, 06/05/2021, 23:02 (GMT+7) | Điểm tin:

Trung Quốc phát triển thuốc chặn Covid-19 không cần vắcxin

Thứ Năm, 21/05/2020, 14:26 (GMT+7)
Việt Báo Loại thuốc có thể chặn đứng được đại dịch Covid-19 do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển sẽ mang lại khả năng miễn dịch cho người dùng trong thời gian ngắn.

Vì sao có gió?

Dù là một cơn gió nhẹ hay một cơn bão mạnh, tất cả đều do mặt trời. Nhưng làm thế nào mà cơn gió thổi trên đường phố lại có thể bị điều khiển bởi một thứ ở quá xa như vậy?