Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"

19/11/2021, 07:28

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2021.

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Quang Vinh).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nhắc lại lời dạy của Bác "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, góp phần tạo nên sức mạnh, động lực quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao ý nghĩa của Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2021. Chủ đề năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước; tôn vinh các hoạt động bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Tuần lễ đại đoàn kết sẽ giới thiệu những nét đẹp truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân.

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam - 2

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc (Ảnh: Quang Vinh).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chung sức, đồng lòng kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ổn định, phục hồi và phát triển sản xuất.

Quảng cáo

Tiếp tục đẩy mạnh và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, đưa đất nước đi lên con đường hội nhập và phát triển…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào đời sống xã hội trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2021 diễn ra từ 18/11 đến 23/11, bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2021; Triển lãm các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy hoạch các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng; Ngày hội văn hóa các dân tộc các vùng miền và các hoạt động trải nghiệm của du khách; Giới thiệu di sản văn hóa, lễ hội truyền thống…

Nguyễn Hằng

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"
vietnam.vn