Cách khai báo thông tin y tế ngay trên Zalo

Cách khai báo thông tin y tế ngay trên Zalo

Việc khai báo thông tin y tế giúp người dân tiếp cận với các biện pháp chăm sóc y tế nếu thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời giúp khoanh vùng dịch Covid-19 nhanh chóng.