iPhone 12 sẽ có tới 9 phiên bản?

iPhone 12 sẽ có tới 9 phiên bản?

Có tới 9 phiên bản iPhone thế hệ mới nhất xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC), và có khả năng tất cả đều hỗ trợ 5G.