Thứ ba, 18 Tháng tám 2009, 12:55 GMT+7
In

Chiếc gậy vô hình

Bạn có tin là tồn tại một vật thể vô hình không? Những người rơi vào trường hợp này đều tin là có.

AQ (metacafe)
Việt Báo