Thứ sáu, 27 Tháng bảy 2007, 07:22 GMT+7
In

Giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các UB của Quốc hội

Trong phiên làm việc chiều qua (26/7), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đọc Tờ trình về danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của QH và Đoàn thư ký kỳ họp QH.

Theo Tờ trình nêu trên, nhân sự được giới thiệu để QH bầu làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm của các cơ quan của QH khóa XII cụ thể như sau.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT): Ông KSor Phước (KPă Bình) (Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XI. Sinh ngày: 8/2/1954. Trình độ: Đại học. Đại biểu QH Đoàn Gia Lai).

Các Phó Chủ tịch chuyên trách của HĐDT: Bà Bùi Thị Bình; ông Giàng A Chu; ông Mã Điền Cư; ông Huỳnh Phước Long; bà Triệu Mùi Nái.

Các Phó Chủ tịch kiêm  nhiệm của HĐDT: Ông Huỳnh Đảm (Ủy viên T.Ư Đảng, PCT kiêm TTK UBT.Ư MTTQVN; bà Nguyễn Thị Nương (Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng); ông Niê Thuật (Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL): Ông Nguyễn Văn Thuận (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XI, Phó Trưởng ban công tác lập pháp của Ủy ban Thường vụ QH khóa XI, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp. Sinh ngày 1/1/1952. Đại biểu QH Đoàn Quảng Nam. Trình độ: Tiến sĩ).

Các Phó Chủ nhiệm của UBPL: Ông Đặng Văn Chiến; ông Trần Đình Long; ông Ngô Tự Nam; ông Phan Trung Lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP): Bà Lê Thị Thu Ba (Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ QH khóa XI, sinh ngày 10/3/1956. Đại biểu QH Đoàn Đồng Nai. Trình độ: Đại học).

Các Phó Chủ nhiệm của UBTP: Ông Hoàng Văn Minh; bà Lê Thị Nga; ông Dương Ngọc Ngưu; ông Phạm Quý Tỵ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (UBKT): Ông Hà Văn Hiền (Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây, sinh ngày 20/9/1948. Đại biểu QH Đoàn Hà Tây. Trình độ: Đại học).

Các Phó Chủ nhiệm UBKT: Ông Nguyễn Hoàng Anh; ông Lê Quốc Dung; ông Vũ Viết Ngoạn; ông Nguyễn Văn Phúc.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách (UBTCNS): Ông Phùng Quốc Hiển (Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, sinh ngày 6/4/1958. Đại biểu QH Đoàn Yên Bái. Trình độ: Tiến sĩ).

Các Phó Chủ nhiệm UBTCNS: Ông Đinh Trịnh Hải; ông Đinh Văn Nhã; ông Trịnh Huy Quách; ông Cao Ngọc Xuyên.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh (UBQPAN): Ông Lê Quang Bình (Ủy viên Ủy ban TVQH phụ trách công tác Dân nguyện của QH khóa XI, sinh ngày 28/10/1947. Đại biểu QH Đoàn Thanh Hóa. Trình độ: Đại học).

Các Phó Chủ nhiệm UBQPAN: Ông Nguyễn Kim Khoa; ông Trần Đình Nhã.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (UBVHGDTNTNNĐ): Ông Đào Trọng Thi (Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh ngày 23/3/1951. Đại biểu QH Đoàn Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ khoa học).

Các Phó Chủ nhiệm UBVHGDTNTNNĐ: Ông Lê Văn Học; ông Lê Minh Hồng; bà Ngô Thị Minh; ông Nguyễn Minh Thuyết.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội (UBVCVĐXH): Bà Trương Thị Mai (Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH khóa XI, sinh ngày 23/1/1958. Đại biểu QH Đoàn Bình Phước. Trình độ: Thạc sĩ).

Các Phó Chủ nhiệm UBVCVĐXH: Ông Lương Phan Cừ; ông Đặng Như Lợi; ông Bùi Sĩ Lợi; ông Nguyễn Văn Tiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (UBKHCNMT): Ông Đặng Vũ Minh (Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, sinh ngày 11/9/1946. Đại biểu QH Đoàn Tây Ninh. Trình độ: Tiến sĩ).

Các Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT:  Ông Phan Xuân Dũng; ông Lê Bộ Lĩnh; ông Nghiêm Vũ Khải và ông Nguyễn Đăng Vang.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại (UBĐN): Ông Nguyễn Văn Son (Ủy viên  T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, sinh ngày 9/11/1946 Đại biểu QH Đoàn Lạng Sơn. Trình độ: Đại học).

Các Phó Chủ nhiệm UBĐN:  Ông Ngô Anh Dũng; ông Ngô Đức Mạnh; ông Ngô Quang Xuân.

Trưởng Đòan thư ký kỳ họp: Ông Trần Đình Đàn (Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sinh ngày: 8/1/1951. Đại biểu QH Đoàn Hà Tĩnh. Trình độ: Tiến sĩ). Ông Trần Đình Đàn cũng là Chủ nhiệm Văn phòng QH khóa XII.

Ông Phạm Minh Tuyên (Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư. Sinh ngày 26/12/1949. Đại biểu QH Đoàn Ninh Bình. Trình độ: Đại học), làm Trưởng Ban Công tác đại biểu của QH khóa XII.

Ông Trần Thế Vượng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH khóa XI. Sinh ngày 20/5/1949. Đại biểu QH Đoàn Hải Dương. Trình độ: Đại học), làm Trưởng Ban Dân nguyện của QH khóa XII.

Nhân sự giới thiệu cho các chức danh Chủ tịch HĐDT và Chủ nhiệm các Ủy ban của QH nêu trên đều đã được QH bầu vào UBTVQH khóa XII sáng 23/7.

Hôm nay (27/7), các Đoàn đại biểu QH tiếp tục họp trao đổi về dự kiến nhân sự Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Đoàn thư  ký kỳ họp QH. Tiếp đó, UBTVQH họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu QH về dự kiến nhân sự nêu trên.

Nhóm PV Thời sự

Việt Báo