Thứ tư, 21 Tháng ba 2007, 21:07 GMT+7
In

Xây dựng hệ thống thông tin thống kê tài chính hiện đại

Bộ Tài chính vừa phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính đến năm 2010, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác hoạch định chính sách và lập kế hoạch tài chính-ngân sách quốc gia.

Đề án hệ thống thông tin thống kê tài chính Việt Nam bao gồm xây dựng mô hình thống kê tài chính quốc gia thống nhất, phương pháp thu thập và tính toán số liệu tổng hợp quốc gia và tăng cường năng lực cho cán bộ thống kê của Bộ Tài chính.

Cuối năm 2006, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) và Bộ Tài chính đã ký thoả thuận hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này, với tổng kinh phí 272.000 USD.

(Theo TTXVN)