Thứ năm, 27 Tháng bảy 2006, 08:22 GMT+7
In

Văn phòng Chính phủ điều chỉnh nhiệm vụ của các phó chủ nhiệm

Ngày 26/7, Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, đã điều chỉnh nhiệm vụ của một số đồng chí lãnh đạo VPCP: Phân công đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó chủ nhiệm VPCP đảm trách các nhiệm vụ trước kia do ông Nguyễn Văn Lâm - nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP nắm giữ.

VPCP cũng đã phân công đồng chí Kiều Đình Thụ làm thành viên Hội đồng Đặc xá Trung ương, thay đồng chí Phó chủ nhiệm Nguyễn Công Sự - đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác.

Đồng chí Văn Trọng Lý - Phó chủ nhiệm VPCP được phân công làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư - thay đồng chí Phó chủ nhiệm Nguyễn Công Sự, đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác.

Theo Lao Động