Thứ tư, 09 Tháng một 2019, 15:50 GMT+7
In

Kiểm điểm việc thực hiện muộn nâng bậc lương, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

Theo văn bản này, trong những năm quan, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đầy đủ và kịp thời việc nâng bậc lương, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tuy nhiên, năm 2018, một số đơn vị trực thuộc Sở chưa kịp thời thực hiện chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trước thực trạng này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt những văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Tổ chức rà soát kỹ những đối tượng thuộc diện hưởng chế độ nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo của đơn vị khi có văn bản hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT.

Những đơn vị có đối tượng thực hiện chế độ nâng bậc, thâm niên nhà giáo muộn cho với quy định trong năm 2018 tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở GD&ĐT nêu rõ, trách nhiệm thuộc về thủ trưởng đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chế độ nâng bậc lương, thâm niên nhà giáo muộn so với quy định.

Kết quả kiểm điểm, rút kinh nghiệm đưa vào đánh giá, phân loại công chức, viên chức đối với cá nhân có liên quan.

Lập Phương

VietBao.vn