Thứ tư, 06 Tháng năm 2015, 10:06 GMT+7
In

Cho phép áp dụng giá đất đã phê duyệt với dự án chuyển tiếp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản, đồng ý việc áp dụng giá đất cụ thể phê duyệt năm 2014 cho dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2015 đối với dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang GPMB dở dang.


Khi thực hiện theo giá đất năm 2014, giá đất giao tái định cư và bán nhà tái định cư thực hiện theo giá xác định tại thời điểm năm 2014. Trường hợp dự án trong năm 2014, chưa phê duyệt phương án hỗ trợ, GPMB thì quận, huyện chủ động rà soát chính sách, tình hình giá đất phổ biến trên thị trường, đề xuất theo hướng nếu còn phù hợp thì tiếp tục thực hiện. Nếu không phù hợp, đề xuất xác định lại theo quy định tại thời điểm thực hiện.

Đối với đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, giao Sở Tài nguyên - Môi trường thuê tư vấn định giá, chủ trì cùng các sở, ngành thẩm định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31-5-2015. Y Linh

VietBao.vn