Thứ hai, 22 Tháng một 2007, 19:15 GMT+7
In

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về quản lý nhà công và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Tin từ Website Chính phủ, ngày 22/1, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến đối với lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 6208/VPCP-CN (ngày 26/10/2006) về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP (ngày 05/7/1994) của Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, khẩn trương tổng hợp báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công văn nêu trên.

Theo công văn 6208/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát lại toàn bộ việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những việc làm sai quy định pháp luật. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định về quản lý nhà công sở, nhà công vụ và việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nếu cần thiết thì đề xuất phương án bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp trình Chính phủ, nhằm quản lý chặt chẽ nhà công sở, nhà công vụ và đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo đúng quy định của pháp luật.

BTV

VietBao.vn