Thứ năm, 23 Tháng hai 2006, 17:49 GMT+7
In

75% hộ gia đình trong vùng dự án được sử dụng nước sạch

(HNMĐT) - Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn với sự giúp đỡ của UNICEF giai đoạn 1982-2005 đã kết thúc thành công.

Đến nay, 64 tỉnh, thành phố đều có công trình cấp nước sạch, công nghệ cung cấp nước nông thôn ngày càng hiện đại hoá, nhu cầu về nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đã ít nhiều được giải quyết. Cả nước đã có hơn 1.000 hệ thống cấp nước tập trung, hơn 40.000 giếng đào và hơn 800 bể lọc cát ...

Tuy nhiên, đến cuối năm 2005 chỉ có 30% người dân được sử dụng nguồn nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Đặc biệt tỷ lệ bao phủ nước sạch ở các vùng nông thôn, miền núi khá thấp. Cụ thể là: trên 50% hộ gia đình ở những vùng khó khăn vẫn chưa được sử dụng nước sạch; khoảng 80% hộ gia đình ở nông thôn không có nhà tiêu hợp vệ sinh; tình trạng cấp nước và vệ sinh ở các trường học vẫn rất kém; ở một số vùng miền núi, ven biển, vùng khó khăn về nguồn nước người dân chủ được sử dụng 20 lít nước/người/ngày.

Trong giai đoạn 2006-2010, Chương trình nước, vệ sinh, môi trường của UNICEF phấn đấu ít nhất có 60% hộ gia đình ở các vùng nằm trong dự án thực hiện vệ sinh có lợi cho sức khỏe và vệ sinh cá nhân tốt theo tuyên truyền; 75% hộ gia đình trong vùng dự án được sử dụng nước sạch; tất cả các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học và trung tâm y tế trong vùng dự án đều có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, với các hoạt động vệ sinh được lồng ghép vào chương trình giáo dục thường xuyên; 100% các công trình nước và vệ sinh ở các vùng dự án được đặt dưới sự quản lý của Ban quản lý cộng đồng.

Những thông tin trên được đưa ra trong buổi tạo đàm “Cấp nước sinh hoạt nông thôn với sự hỗ trợ của UNICEF”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,  Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn kết hợp với UNICEF tổ chức ngày 23/2 tại Hà Nội.

N.Hương

VietBao.vn