Thứ hai, 26 Tháng ba 2007, 15:16 GMT+7
In

Nhiều yếu tố để định giá cổ phiếu

Khá nhiều nhà đầu tư khi mua cổ phiếu thường hay hỏi nhau cổ phiếu đó “giá mấy chấm” và rồi tự cảm nhận giá như vậy là cao hay thấp. Thực tế, việc đánh giá một cổ phiếu đang có giá cao hay thấp còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố.

Chẳng hạn để xem giá cổ phiếu trong ngành ngân hàng đang cao hay thấp, nhà đầu tư cần quan tâm tìm hiểu thêm mức vốn hóa thị trường (market capitalization) và đối chiếu với tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đó.

Ví dụ, giá cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (STB) gần đây vào khoảng hơn “15 chấm”, còn giá cổ phiếu Ngân hàng Á Châu (ACB) vào khoảng gần “30 chấm” nhưng như vậy thì chưa thể nói giá cổ phiếu nào cao hơn, thấp hơn mà chúng ta cần xem tiếp giá trị thị trường của hai ngân hàng này là bao nhiêu.

Giả sử ở thời điểm đang xét thì mức vốn hóa thị trường của ACB vào khoảng 50.000 tỉ đồng (bao gồm cả giá trị của 1.650 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi) và mức vốn hóa thị trường của STB là khoảng hơn 31.000 tỉ đồng. Trong khi đó, giá trị tổng tài sản của ACB là khoảng 48.000 tỉ đồng, của STB vào khoảng 28.000 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế năm 2006 của ACB vào khoảng 687 tỉ đồng và của STB là 543 tỉ đồng.

Đối chiếu giữa mức vốn hóa thị trường và tổng giá trị tài sản, theo giới phân tích, nếu mức vốn hóa thị trường lớn hơn tổng tài sản của ngân hàng thì giá của cổ phiếu của ngân hàng đó được xem là cao. Ngoài ra, đối với cổ phiếu của ngành ngân hàng thì chỉ số giá cổ phiếu/giá trị sổ sách được đặc biệt quan tâm và được xem là tiêu chí quan trọng nhất khi định giá cổ phiếu.  

Kế đến cũng cần phải xem xét lợi nhuận của cổ phiếu, gồm lợi nhuận trong quá khứ và lợi nhuận dự kiến trong năm tài chính sắp tới. Để đánh giá chỉ tiêu này, người ta sử dụng chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng cách lấy phần lợi nhuận ròng của doanh nghiệp (trong bốn quý gần nhất hoặc lợi nhuận dự kiến của năm tài chính kế tiếp) chia cho tổng số cổ phiếu thường (sau khi đã trừ lợi nhuận chia cho cổ phiếu ưu đãi).

Nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến tỷ lệ cổ tức hàng năm; hình ảnh, uy tín doanh nghiệp; hệ thống quản trị, điều hành; những cơ hội phát triển của doanh nghiệp sắp tới… Ngoài ra, chỉ số giá thu nhập (P/E) là một chỉ số thông dụng trong việc đánh giá cổ phiếu cao hay thấp. Chỉ số này cho thấy nhà đầu tư phải trả bao nhiêu đồng cho một đồng thu nhập trong quá khứ hoặc trong tương lai.

Trên đây chỉ là vài ví dụ nêu ra còn thực tế việc định giá cổ phiếu phức tạp hơn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều mô hình định giá khác nhau và phụ thuộc vào bối cảnh thị trường chứng khoán ở từng nước.

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn