Thứ tư, 20 Tháng mười hai 2006, 23:08 GMT+7
In

Tạo điều kiện nâng cấp trở thành bệnh viện khu vực

Với các y, bác sĩ, thầy thuốc được phân công về làm việc tại bệnh xá mang tên người nữ anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Thùy Trâm, tôi nghĩ đây là một vinh dự lớn.

Vì vậy tôi mong các y, bác sĩ ở đây tích cực học tập tấm gương sáng của liệt sĩ, bác sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Thùy Trâm, đặc biệt là tinh thần vì người bệnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Qua đây, tôi cũng mong lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các ban ngành của tỉnh, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ bệnh xá Đặng Thùy Trâm ngày càng phát triển.

Để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh xá, Bộ Y tế quyết định cấp cho bệnh xá Đặng Thùy Trâm một máy theo dõi bệnh nhân (monitoring). Tôi cũng kêu gọi đồng bào cả nước tiếp tục quyên góp vào quĩ Đặng Thùy Trâm để tạo điều kiện khám chữa bệnh cho người nghèo.

Hiện nay, Chính phủ đã đồng ý để Ngân hàng Phát triển châu Á làm việc với Bộ Y tế triển khai dự án đầu tư y tế khu vực miền Nam Trung bộ (chủ yếu nâng cấp bệnh viện khu vực và cấp huyện). Khi dự án này triển khai sẽ tạo điều kiện để nâng cấp bệnh xá Đặng Thùy Trâm (Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ) lên thành bệnh viện khu vực.

Trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN

Việt Báo