Thứ ba, 25 Tháng tám 2015, 02:24 GMT+7
In

Nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp xây dựng Đảng

Cách đây 50 năm, Ban Tổ chức Trung ương quyết định xuất bản Nội san Xây dựng Đảng (tiền thân của Tạp chí Xây dựng Đảng), gắn kết việc hướng dẫn, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy thực tiễn hoạt động phong phú của các tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nguồn sáng tạo. Nội san Xây dựng Đảng xuất bản đều đặn ngay cả khi chiến tranh diễn ra ác liệt, số lượng phát hành ngày càng tăng và luôn giữ vị trí quan trọng của một chuyên san về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Năm 1969, Nội san phát triển thành Tạp chí Xây dựng Đảng và từ đó thường xuyên được tăng cường về tổ chức, cán bộ cũng như công tác nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, mở rộng tầm hoạt động, đối tượng phục vụ và lượng phát hành. Tạp chí thực hiện tốt việc tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong quá trình phát triển, Tạp chí Xây dựng Đảng đã định hình được bản sắc của mình. Bằng cách giới thiệu những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng gắn với yêu cầu chỉ đạo công tác trước mắt, Tạp chí đã góp phần bồi dưỡng về lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Tạp chí đăng nhiều bài phân tích sâu tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; hướng dẫn việc thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Người trong giai đoạn mới. Tạp chí giới thiệu kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp, ngành, địa phương, trong đó có những kinh nghiệm phát huy tác dụng tốt. Thông qua mục Trả lời bạn đọc, Tạp chí góp phần tích cực vào việc hướng dẫn thực hiện những nguyên tắc, nghiệp vụ, thủ tục trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, được bạn đọc hồ hởi đón nhận và hoan nghênh.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Tạp chí Xây dựng Đảng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên nguyên tắc quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi mới của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng thành chuyên mục thường xuyên, đăng tải những chỉ dẫn của Người về xây dựng Đảng, về rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, về tự phê bình, phê bình, về phương châm lãnh đạo các mặt công tác gắn với xây dựng phong cách lãnh đạo cho cán bộ, đảng viên... Song song với tuyên truyền, hướng dẫn công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, Tạp chí chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt công tác cán bộ. Qua các bài viết, Tạp chí phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, quy định, quy chế của Đảng trong công tác cán bộ và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời nêu kinh nghiệm làm tốt về công tác cán bộ của các ngành, địa phương...

Các bài viết trên Tạp chí ngày càng nâng cao tính đảng, tính chiến đấu, tích cực bảo vệ đường lối, quan điểm, những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Từ năm 1998, Tạp chí tuyên truyền, hướng dẫn trên trang web Xây dựng Đảng điện tử để phục vụ nhanh nhạy, kịp thời cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và bạn đọc mọi miền đất nước và ở ngoài nước.

Trong những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tạp chí tích cực tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng tầm trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Nhiều bài viết đã phân tích làm rõ việc lãnh đạo thực hiện phát huy dân chủ trong Đảng và trong toàn xã hội một vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tạp chí đã phát huy vai trò là diễn đàn và “cẩm nang” về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thu hút các ý kiến tâm huyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; chỉ ra những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lối làm việc tắc trách, trì trệ hoặc lợi dụng quyền lực để vun vén lợi ích cá nhân... Tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng tăng “chất” nghiên cứu, mở thêm một số chuyên mục như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Suy ngẫm về nghề tổ chức”, “Nghị quyết và cuộc sống”..., thêm nhiều mảng đề tài, chủ đề mới được đông đảo bạn đọc quan tâm. Nhiều bạn đọc đã gửi thư về tòa soạn coi Tạp chí là “cẩm nang về công tác đảng”, “nguồn tư liệu phong phú cho những ai học, nghiên cứu về xây dựng Đảng”.

Từ khi thực hiện thí điểm mô hình tự chủ tài chính, Tạp chí có điều kiện tăng quỹ nhuận bút, mở rộng cộng tác viên, thu hút các cây bút là chuyên gia về xây dựng Đảng, có thêm nhiều bài lý luận sắc sảo, bài tổng kết kinh nghiệm quý báu.

Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc và thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Tạp chí tự thấy cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn. Cần có thêm nhiều bài mang tính tổng kết nêu những kinh nghiệm để có thể vận dụng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng đề xuất cách làm mới trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên... Tạp chí cũng cần tăng tính diễn đàn về những vấn đề dư luận quan tâm, có thêm nhiều bài viết gắn lý luận với thực tiễn, lý giải những vấn đề cuộc sống đang đặt ra...

Tiếp nối truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Xây dựng Đảng đã đóng góp tích cực và hiệu quả đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức - cán bộ nói riêng. Tạp chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng ba; được Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

NGÔ MINH TUẤN

Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

VietBao.vn