Thứ tư, 10 Tháng một 2007, 13:49 GMT+7
In

Người làm quản trị mạng còn thiếu trách nhiệm

Vấn đề chính tôi đề cập ở đây không phải những hacker, vì họ sai hoàn toàn, không bàn cãi. Cái tôi muốn nói, là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người bảo quản những trang web bị hack. Nhiệm vụ của admin là gì mà để cho một hacker, còn rất trẻ, xâm nhập không chỉ một lần. (Trịnh Quốc Việt)

Người gửi: Trịnh Quốc Việt
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Xin có vài góp ý nhỏ

Tôi hoàn toàn hoan nghênh việc xử lý những hacker theo pháp luật một cách nghiêm minh, công bằng. Vì một khi đã vi phạm pháp luật, dù trong hoàn cảnh nào, dù là ai, thì họ cũng phải được xử lý thích đáng, hợp tình, hợp lý.

Qua những sự kiện vừa xảy ra, thì xin lỗi, cho tôi được mạn phép nói thẳng là những người quản trị an ninh mạng của những trang web bị hack "không làm nên trò trống gì cả". Thử hỏi ai mà không bất bình cho được. Họ đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, cũng là cái nghề mà họ làm hằng ngày và "ăn" lương hằng tháng để rồi đùn đẩy trách nhiệm lên các cơ quan luật pháp.

Không thể nói rằng một tên ăn trộm đi trộm của một công ty đến hai lần mà lại không có lỗi của những bảo vệ công ty được. Những người đó cũng phải bị xử lý thích đáng. Một là vô trách nhiệm, hai là không có khả năng. Nếu không, thì những quản trị mạng khác sẽ không thấy cái gương mà làm việc cẩn thận và có trách nhiệm hơn.

Ý kiến của bạn

Việt Báo