Thứ sáu, 20 Tháng hai 2004, 16:17 GMT+7
In

Có thể nhìn thấy gương không?

Ai cho rằng có thể nhìn thấy gương là lầm to. Một tấm gương tốt và trong thì không nhìn thấy được. Có thể nhìn thấy khung gương, mép gương và những hình phản chiếu trong gương, nhưng chính bản thân gương, nếu nó không bị bẩn, thì không nhìn thấy.

Mọi mặt phản xạ - khác với mặt khuếch tán, bản thân nó không nhìn thấy được. (Người ta gọi mặt khuếch tán là mặt phóng các tia sáng đi tất cả mọi phía. Thông thường chúng ta vẫn gọi những mặt sáng bóng là mặt phản xạ và những mặt phẳng đục mờ là mặt khuếch tán). Tất cả những trò xiếc, ảo thuật, ảo giác có dùng đến gương, như trò ảo thuật về chiếc đầu lâu trên bàn - đều căn cứ vào đặc tính bản thân gương không nhìn thấy được, mà nhìn thấy được chỉ là những vật phản chiếu ở trong gương.

(Theo sách Vật lý vui)