Thứ ba, 04 Tháng mười một 2003, 23:54 GMT+7
In

Tranh chấp nhà ở có yếu tố nước ngoài sẽ dễ xử lý hơn

Theo dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 được trình Quốc hội chiều nay, sang năm, Ủy ban Thường vụ sẽ ban hành nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài xác lập trước ngày 1/7/1991. Đây là cơ sở quan trọng tháo gỡ vướng mắc lâu nay về nhà ở liên quan tới kiều bào.

Đây là một trong 33 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết sẽ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ thông qua năm sau. Trong số này có một số luật rất mới: Bộ luật Tố tụng dân sự (gộp cả 3 pháp lệnh hiện hành về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, lao động), Luật Cạnh tranh, Luật Dược, Pháp lệnh về Chống trợ cấp, Pháp lệnh về Chống bán phá giá.

Trong chương trình chuẩn bị, các cơ quan của Chính phủ sẽ nghiên cứu, dự thảo 14 luật và 6 pháp lệnh để trình Quốc hội. Trong số này có có Bộ luật Thi hành án, Luật về Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức, Luật về Hội, Luật Nhà ở, Luật Giao dịch điện tử.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh này sẽ được Quốc hội thảo luận, thông qua trong kỳ họp này.

Nghĩa Nhân

Việt Báo