Thứ sáu, 09 Tháng tám 2002, 10:49 GMT+7
In

Ủy Đối ngoại Quốc hội họp phiên toàn thể thứ nhất

Tối qua, tại Văn phòng Quốc hội, 34 thành viên của Ủy ban đã họp phiên toàn thể để trao đổi về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ông Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy ban, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong các nhiệm kỳ qua, nêu ra 5 nhiệm vụ của Ủy ban trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ khóa XI, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ủy ban tập trung vào các lĩnh vực công tác thẩm tra; giám sát thực thi pháp luật; giám sát văn bản; kiến nghị với Quốc hội những vấn đề liên quan chính sách đối ngoại của Nhà nước.

Phát biểu ý kiến với Ủy ban, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nêu rõ công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Quốc hội, là một mũi xung kích trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chức năng chủ yếu của Ủy ban Đối ngoại trong công tác lập pháp và giám sát tối cao đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị, tham gia ý kiến để Quốc hội quyết định những vấn đề trong đại của đất nước. Tới đây sẽ có một số dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực của Ủy ban chủ trì, phối hợp với các ủy ban hữu quan nghiên cứu, thẩm định, thậm chí có thể phải chủ động đứng ra xây dựng dự thảo. Nhiều luật điều chỉnh các quan hệ về kinh tế đối ngoại cũng rất cần phải bổ sung; sửa đổi cho phù hợp với lộ trình mà Việt Nam đã cam kết trong tiến trình hội nhập khu vực và thu hút nguồn lực bên ngoài để bảo đảm cho giai đoạn thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Theo TTXVN)