Thứ hai, 25 Tháng mười hai 2000, 10:58 GMT+7
In

Kết quả Chiến lược Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 1993-2000

Việt Nam đạt được mức tăng dân số bình quân mỗi năm 1,7% nhưng nguy cơ bùng nổ dân số luôn tiềm ẩn.

Theo Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Chiến lược DS-KHHGĐ 1993-2000 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ phát triển dân số bình quân trong 10 năm (1989-1999) là 1,7%, vượt 0,1% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng VIII đề ra. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,3 con, vượt mức Chiến lược DS-KHHGĐ đề ra năm 2000 là 2,9 con. Khả năng sẽ đạt mức sinh thay thế vào năm 2005, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về chính sách DS-KHHGĐ.

Tuy nhiên, theo nhận định của Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ: Chương trình thực hiện không đồng đều giữa các vùng; kết quả chưa vững chắc bởi nguy cơ tăng dân số luôn tiềm ẩn (do dân số trẻ); vấn đề giảm sinh chưa đi đôi với nâng cao chất lượng và cơ cấu dân số, chưa rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; công tác truyền thông chưa được thực hiện sâu rộng...
(Theo Tiền Phong, 26/12, Sài Gòn Giải Phóng, 25/12).

Việt Báo