Thứ ba, 19 Tháng mười hai 2000, 10:49 GMT+7
In

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM: 12 thành tựu khép lại nhiệm kỳ cuối thế kỷ

Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần 7, nhiệm kỳ 2000 - 2005 chính thức khai mạc. Báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần này đã khái quát 12 thành tựu của TP HCM trong năm năm 1996 - 2000, nhiệm kỳ chuyển giao giữa hai thế kỷ.

Mặc dù tốc độ phát triển kinh tế không bằng giai đoạn trước, giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn tăng bình quân gần 10,2%/năm, làm cho GDP đầu người tăng từ 937 USD/năm 1995 lên 1.365 USD năm 2000 (giá 1994). Công nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 14,2%/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, trong đó 96% là công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế nhà nước vẫn giữ vị trí quan trọng; kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng được củng cố; tốc độ tăng của kim ngạch xuất khẩu đạt17,8%/năm; thu ngân sách luôn tăng theo đà tăng trưởng GDP; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên đầu tư. Đặc biệt, tốc độ tăng dân số giảm so với thời kỳ 1991 - 1995; do đó, đời sống vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các chương trình chăm sóc sức khoẻ được triển khai đều khắp với nhiều kết quả tốt; an ninh chính trị được giữ vững; vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước tiếp tục được khẳng định.
Tuy nhiên, báo cáo cũng rút ra năm bài học từ thực tiễn như: cần khuyến khích sáng tạo, giải phóng tiềm lực của mỗi người dân; phát huy ba yếu tố - kinh tế thị trường, quản lý hành chính, văn hoá - để tạo động lực phát triển nhanh. Song song với điều đó, triển khai ba nhóm giải pháp nâng cao tổng đầu tư toàn xã hội ở TP, nâng cao hiệu quả đầu tư bằng việc cải cách mạnh mẽ hệ thống hành chính,mở rộng thị trường cho sản xuất và dịch vụ TP để thúc đẩy kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn; đồng thời thực hiện "năm xã hội hoá" và tiên phong giải quyết các vấn đề quốc gia dựa trên lợi thế của TP.
Đại hội Đảng bộ TP lần 7 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23/12. Theo chương trình, hôm nay đại hội sẽ nghe báo cáo chính trị của ban chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố khoá 6, nghe phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Phan Văn Khải. Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Thành uỷ khoá 6, báo cáo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 6 (lần hai), báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố đóng góp vào các văn kiện Đại hội 9 của Đảng. Tại đại hội, trong những ngày tới, các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thủ tục ứng cử, đề cử BCH Đảng bộ thành phố khoá 7; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề quan trọng của báo cáo chính trị, bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khoá 7. Đại hội Đảng bộ TP khoá 7 cũng sẽ bầu đoàn ĐB đi dự Đại hội 9 của Đảng.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động 19/12).
Việt Báo