Thứ Hai, 08/03/2021, 13:44 (GMT+7) | Điểm tin:
Phát hiện 'quái vật mực' to như người ở Anh

Phát hiện 'quái vật mực' to như người ở Anh

Nhà nghiên cứu Andy McGrath cho biết chỉ có ít nhân chứng nên chưa thể chứng thực con quái vật sông khổng lồ là nhân tạo hay không nhưng mọi người tin rằng báo cáo về kích cỡ của con vật là có thật.