Hơn 22.200 học sinh nghỉ học tránh rét

Hơn 22.200 học sinh nghỉ học tránh rét

Do nền nhiệt độ của tỉnh Lạng Sơn xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, nhiều trường học trong tỉnh đã báo cáo Sở cho học sinh nghỉ học để tránh rét.
Hướng nghiệp cho học sinh tiểu học: Có nên không?

Hướng nghiệp cho học sinh tiểu học: Có nên không?

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Công tác hướng nghiệp sẽ được thực hiện từ tiểu học đến đại học.