"Hoàng tử mắt hí" Hòa Hiệp đắt show Tết từ truyền hình đến sân khấu

"Hoàng tử mắt hí" Hòa Hiệp đắt show Tết từ truyền hình đến sân khấu

Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, con người sau khi chết sẽ phải tới âm phủ là nơi Diêm vương phán quyết công tội lúc ở dương gian. Lấy ý tưởng này, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Bùi Ngọc Nam Phương đã làm bộ phim “Nghiệp sinh tử”, mượn thế giới âm phủ để phán xét chuyện nhân gian, nhắc nhở con người về sự luân hồi, nhân quả ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.