Thứ Tư, 12/05/2021, 08:04 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Hành hạ tàn nhẫn vật nuôi... phạt đến 3 triệu đồng

    Luật Chăn nuôi yêu cầu phải đối xử nhân đạo đối với vật nuôi. Nghị định 14 sẽ xử phạt mạnh tay với người đánh đập, hành hạ tàn nhẫn với vật nuôi. Chi tiết được ghi rõ trong khoản 1 Điều 29 của Nghị định 14/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.