Đắk Lắk: Cẩn trọng với hàng si

Đắk Lắk: Cẩn trọng với hàng si

"Đồ siđa" là khái niệm dùng để gọi những mặt hàng quần áo đã qua sử dụng từ nước ngoài đưa về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.