Thứ Năm, 13/05/2021, 03:43 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Website bị nhắc nợ trên Google

    Website một công ty bất động sản đã bị lập trình viên thay đổi nội dung mô tả với lý do nợ tiền. Cộng đồng mạng ngay lập tức chia sẻ rộng rãi hình ảnh này.