Thứ Sáu, 14/05/2021, 00:43 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Hạ sốt đất: Bốc thuốc tùy "con bệnh"

    Với những cơn sốt đất có tính chất khác nhau, diễn ra ở các địa phương khác nhau, cần có "bài thuốc riêng" chứ kê một liều chung cho toàn thị trường có thể chữa… "mèo lành thành mèo què".