Hà Nội sẽ bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023

12/09/2022, 17:35

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022 - 2023.

Theo đó, HĐND thành phố quyết nghị điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022, cụ thể: Tổng biên chế là 116.420, bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND (ngày 10/12/2021) của HĐND thành phố là 114.059; bổ sung 2.361 biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW (ngày 18/7/2022) của Bộ Chính trị và Công văn 3887/BNV-TCBC (ngày 12/8/2022) của Bộ Nội vụ.

Cùng đó, giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 cho Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã, gồm: giáo viên THPT 452 biên chế, giáo viên THCS 1.309 biên chế, giáo viên tiểu học 600 biên chế.

Hà Nội sẽ bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 - 1

Hà Nội giao bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023.

HĐND TP giao UBND thành phố tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế giáo viên theo đúng Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao.

Đồng thời, giao UBND thành phố chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học; có giải pháp nâng cao mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập. Cùng đó, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW (ngày 18/7/2022) của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

HĐND thành phố cũng giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, trình bày Tờ trình của UBND TP Hà Nội về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết, về đề xuất phân bổ biên chế, thực trạng biên chế viên chức giáo dục của TP Hà Nội cho thấy, năm học 2021 - 2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của thành phố còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&ĐT quy định là 7.134 biên chế.

Năm học 2022 - 2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131. Như vậy năm học 2022 - 2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế viên chức; trong đó, số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người và bậc THPT là 1.311 người.

Tổng số viên chức giáo viên được bổ sung là 2.361 biên chế, gồm giáo viên tiểu học 600 người, giáo viên THCS 1.309 người và giáo viên THPT 452 người. Trên cơ sở số biên chế giáo viên được bổ sung đối với từng bậc học theo Quyết định 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND thành phố thực hiện bổ sung biên chế giáo viên theo quy định hiện hành.

Số lượng giáo viên được giao bổ sung trên cơ sở số lượng giáo viên bậc tiểu học, THCS và cơ cấu giáo viên bộ môn còn thiếu so với quy định của Bộ GD&ĐT, trước mắt ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều giáo viên để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ 1 của năm học 2022-2023.

Cụ thể, bổ sung số lượng lớn biên chế giáo viên cho nhóm 1, gồm các đơn vị có số lượng học sinh tăng mạnh, số lượng biên chế giáo viên được giao thiếu nhiều so với quy định của Bộ; bổ sung số lượng biên chế giáo viên tương ứng cho nhóm 2, gồm các đơn vị có số học sinh tăng, số biên chế giáo viên được giao so với quy định của Bộ thiếu ít hơn nhóm 1.

Tạm thời chưa bổ sung biên chế giáo viên cho nhóm 3, gồm các đơn vị có số học sinh tương đối ổn định, số biên chế giáo viên tăng theo số lớp không nhiều, không có biến động lớn. Trong kế hoạch biên chế năm 2023, UBND thành phố, căn cứ tổng số biên chế viên chức được giao, tiếp tục cân đối, điều chỉnh biên chế giáo viên cho các đơn vị, báo cáo HĐND thành phố xem xét phê duyệt.

Sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, UBND thành phố sẽ phân bổ 2.361 biên chế trên cho các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT; đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo có số dư biên chế viên chức để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2022 - 2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương khẳng định: Ban Pháp chế HĐND thành phố đồng ý với Tờ trình của UBND thành phố về điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022 - 2023 với những nội dung trọng tâm: Thống nhất bổ sung 2.361 biên chế viên chức vào tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội; tổng biên chế sự nghiệp thành phố năm 2022 được điều chỉnh là 116.420 biên chế. Đồng thời, thống nhất với nguyên tắc phân bổ và số lượng biên chế được bổ sung đối với từng bậc học, của từng địa phương phân chia theo 3 nhóm đối tượng trên cơ sở mức độ nhu cầu bổ sung biên chế.

Biên chế giáo viên phân bổ giao bổ sung cho các đơn vị cơ bản đã đảm bảo cân đối về tỷ lệ còn thiếu giữa các cấp học, đồng thời quan tâm bổ sung cho các địa phương có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, số học sinh nhiều, biên chế giáo viên thiếu với số lượng lớn. Đối với các địa phương có số lượng học sinh tương đối ổn định, tỷ lệ số giáo viên còn thiếu theo định mức ít hơn so các địa phương khác thuộc nhóm 1, nhóm 2 thì trước mắt chưa thực hiện giao bổ sung biên chế trong năm học 2022 - 2023.

(Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân)
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội sẽ bổ sung hơn 2.300 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023
vietnam.vn