Thứ Tư, 19/05/2021, 08:06 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Kẻ ích kỷ bẩm sinh

    Tôi nghĩ vợ là kẻ ích kỷ bẩm sinh, lại thêm bệnh nghiện mạng xã hội, chứ không hề trầm cảm sau sinh như bác sĩ nói.