22h là giờ giới nghiêm ở Hải Phòng

22h là giờ giới nghiêm ở Hải Phòng

Đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP Hải Phòng khuyến cáo, người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, sau 22h đêm không ra khỏi nhà...