Vâng, nhờ vợ mới… sang

Vâng, nhờ vợ mới… sang

Có người ăn nên làm ra, nhưng trong mắt thiên hạ vẫn không sang chút nào. Vì rằng, bao nhiêu tiền của thì vợ giữ rịt...