Thứ Ba, 09/03/2021, 01:54 (GMT+7) | Điểm tin:
Hướng nghiệp cho học sinh tiểu học: Có nên không?

Hướng nghiệp cho học sinh tiểu học: Có nên không?

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Công tác hướng nghiệp sẽ được thực hiện từ tiểu học đến đại học.