Thứ Sáu, 23/04/2021, 19:23 (GMT+7) | Điểm tin:

TP.HCM: Không thu học phí nếu trường không tổ chức dạy trực tuyến

Thứ Năm, 04/03/2021, 08:00 (GMT+7)
Việt Báo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về các khoản thu học phí và các khoản thu khi học sinh đi học lại sau thời gian không đến trường.

Các cơ sở giáo dục công lập thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định. Theo đó, các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập được thu không quá 9 tháng/năm học. 

Các trường mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được thu không quá 9 tháng học phí.

Nếu nhà trường không triển khai học trực tuyến trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên tạm ngừng tới trường thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc sau đó có bố trí học bù. 

Còn các khoản thu thỏa thuận Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục không tổ chức thu trong thời gian học sinh tạm ngừng đến trường. 

Trường học chỉ được thu học phí theo thời gian thực học.

Với cơ sở giáo dục công lập Sở GD-ĐT yêu cầu phải công khai mức thu học phí và các khoản thu khác phải công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh, khi thu phải có hóa đơn.

Với cơ sở giáo dục ngoài công lập các khoản thu phát sinh phải phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công khai và tạo được sự đồng thuận. 

Cần triển khai thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt thông qua nhiều hình thức đặc biệt cần hạn chế tối đa việc thanh toán trực tiếp tại trường.