Thứ Bảy, 15/05/2021, 20:19 (GMT+7) | Điểm tin:

Nhiều giáo viên ở TP.HCM được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới

Thứ Hai, 02/11/2020, 12:10 (GMT+7)
Bắt đầu từ tháng 11 này, những viên chức ngành giáo dục TP.HCM làm các công việc như: cán bộ quản lý, giáo viên của các trường chuyên biệt, giáo viên được cử làm tổng phụ trách đội ở các trường phổ thông sẽ được hưởng mức phụ cấp mới.

Theo công văn số 3517/GDĐT-TC về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/11/2020, thực hiện áp dụng mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt; giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I.

Nhiều giáo viên ở TP.HCM được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới
Từ tháng này giáo viên ở TP.HCM sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới

Áp dụng mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

Mức 4, hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III; Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005.

Cách chức Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh làm lây lan dịch bệnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 15/5/2021, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đã quyết nghị thống nhất kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

No data was load in this action.