Thứ sáu, 25/06/2021 08:32 | Điểm tin:

Các trường tại TP.HCM chủ động xây dựng chương trình, khung thời gian học kỳ 2

Thứ tư, 18/03/2020 09:39
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho các trường THCS, THPT và GDTX.

Học sinh xem phát sóng kiến thức lớp 9 và 12 trên nhiều kênh truyền hình
 
Nhà trường hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ GD-ĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ.
 
Sở GD-ĐT phối hợp với Đài truyền hình TP tổ chức sản xuất và phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 9 và khối 12 trên sóng HTV. Lịch phát sóng được thông báo trên cổng thông tin của của Sở.

Trường chủ động thực hiện nội dung dạy học kỳ 2

Sở yêu cầu, căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bộ môn, giáo viên chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019–2020 phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế của thành phố trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành.

Học sinh TP.HCM (ảnh: Thanh Tùng)

Nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Khuyến khích giáo viên tăng cường các hình thức, phương pháp dạy học, hoạt động giáo dục tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

Xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học.

Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Trường chủ động khung thời gian

Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. 

Nhà trường có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các đối tượng học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến.

Sở GD-ĐT yêu cầu, các trường dạy học 2 buổi/ngày, rà soát bố trí bổ sung thời lượng các môn học do thời gian được nghỉ học do dịch Covid 19 trên tinh thần kế thừa kết quả của các hình thức dạy học trực tuyến do nhà trường tổ chức vào thời lượng dành cho dạy học tăng cường chương trình dạy học 2 buổi/ngày.

Đối với trường không học 2 buổi/ngày, tùy theo điều kiện, lãnh đạo nhà trường tổ chức rà soát bố trí bổ sung thời lượng các môn học do thời gian được nghỉ học do dịch Covid 19 trên tinh thần kế thừa kết quả của các hình thức dạy học trực tuyến do nhà trường tổ chức. Đảm bảo đủ thời lượng dạy học của chương trình phổ thông hiện hành cho tất cả học sinh.