Thứ Sáu, 23/04/2021, 04:08 (GMT+7) | Điểm tin:

Bộ GD&ĐT khẳng định tiếng Hàn là môn học thí điểm từ lớp 3 đến lớp 12 chứ không bắt buộc

Thứ Năm, 04/03/2021, 08:08 (GMT+7)
Việt Báo Trước thông tin nhiều người cho rằng năm học tới, tiếng Hàn sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12 đại diện Bộ GD&ĐT cho biết không có chuyện đó.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Hiểu tiếng Hàn, tiếng Đức sẽ là môn học bắt buộc trong năm học tới từ lớp 3 đến lớp 12 là sai hoàn toàn.

Tiếng Hàn, tiếng Đức với học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 chỉ là chương trình thí điểm và học sinh được chủ động lựa chọn học hoặc không học. Nhưng cơ sở giáo dục được triển khai thí điểm môn học này sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất, giáo trình, giáo viên…

Phụ huynh yên tâm là nếu trở thành môn học bắt buộc thì phải qua giai đoạn thí điểm, đánh giá, xin ý kiến chuyên gia, thông báo sớm cho phụ huynh chứ. Tất cả phải trải qua một quy trình chặt chẽ”.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn, tiếng Đức hệ thí điểm 10 năm.

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức, Hàn tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các định hướng chung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả học tập và điều kiện thực hiện chương trình.

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức, Hàn được xây dựng theo quan điểm lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết, ở cấp Tiểu học, cần ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

Ở cấp Trung học cơ sở, các kĩ năng giao tiếp nghe và nói vẫn được tiếp tục phát triển và thông qua luyện tập kết hợp các kĩ năng để tiến tới phát triển đồng đều cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp Trung học phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức, Hàn được thiết kế trên cơ sở hệ thống chủ điểm, chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa và phù hợp với học sinh, phù hợp với việc phát triển năng lực giao tiếp theo yêu cầu cần đạt quy định cho mỗi cấp học. Hệ thống chủ điểm, chủ đề phản ánh văn hóa cần mang tính dân tộc và quốc tế; nội dung dạy học cần được lựa chọn và có thể lặp lại, mở rộng qua các năm học theo hướng đồng tâm nhằm củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Thông qua việc triển khai hệ thống chủ điểm và chủ đề trong Chương trình, học sinh có thể được trang bị thêm một số nội dung liên quan đến các môn học khác ở mức độ phù hợp.

Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức, Hàn đảm bảo lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học. Năng lực giao tiếp bằng tiếng Đức của học sinh được phát triển thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình dạy học, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động luyện tập ngôn ngữ ở mức tối đa và từng bước nâng cao khả năng tự học.

 Chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra thể hiện qua việc chỉ quy định các yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) cho mỗi bậc học và mỗi năm học, đảm bảo tính liên thông và tiếp nối giữa các bậc trình độ, giữa các bậc học, năm học trong từng bậc của môn Tiếng Đức, Hàn. Tính liên thông và tiếp nối được thể hiện ở chỗ sau mỗi bậc học, học sinh đạt một bậc trình độ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 Chương trình đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp với từng điều kiện dạy học tiếng Đức của các vùng miền, địa phương, không quy định bắt buộc quá cụ thể mà cơ bản chỉ đưa ra định hướng nội dung dạy học cụ thể để chương trình mở và tạo nhiều dư địa cho các tác giả sách giáo khoa khi biên soạn sách cũng như cho đội ngũ giáo viên phát huy được tính chủ động, sáng tạo khi thực hiện Chương trình.

Trong Chương trình, lượng từ của văn bản trong quá trình rèn luyện các kỹ năng tiếng, chủ điểm, chủ đề…chỉ mang tính đề xuất khuyến nghị cho giáo viên và đội ngũ biên soạn sách giáo khoa.

No data was load in this action.