Em chồng trút giận lên chị dâu

Em chồng trút giận lên chị dâu

30 ngày chồng đi vắng đối với tôi là cực hình. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì mà em chồng cư xử với tôi như vậy.