Vì sao động vật có 'giác quan thứ 6'?

Vì sao động vật có 'giác quan thứ 6'?

Mới đây, một nhà nghiên cứu của Đại học Central Florida cho biết có thể đã tìm ra câu trả lời về việc tại sao một số loài động vật có giác quan thứ sáu.