eSIM trên Bphone B86 có gì đặc biệt?

eSIM trên Bphone B86 có gì đặc biệt?

Bphone B86 hỗ trợ eSIM - tính năng thường chỉ được trang bị trên những sản phẩm cao cấp - nhưng khác biệt ở chỗ hỗ trợ đến 16 SIM. Vậy làm sao eSIM trên Bphone B86 hỗ trợ được nhiều SIM đến thế? Cách sử dụng hàng chục SIM trên cùng một điện thoại nhế nào?