Thứ Năm, 04/03/2021, 22:28 (GMT+7) | Điểm tin:
Nếu bạn muốn trở thành người thú vị

Nếu bạn muốn trở thành người thú vị

Cuốn sách này phù hợp với những ai? Những người làm nghề sáng tạo, những người làm nội dung, biên tập viên hoặc đơn giản hơn là những người muốn mình trở nên “hay ho” hơn trong mắt mọi người.