Thứ Ba, 11/05/2021, 08:27 (GMT+7) | Điểm tin:
  • 21 bang kiện Tổng thống Biden

    Tổng chưởng lý Texas, Montana và 19 bang "đỏ" kiện Tổng thống Biden về quyết định thu hồi giấy phép của ông đối với đường ống dẫn dầu Keystone XL.