Chủ Nhật, 28/02/2021, 23:14 (GMT+7) | Điểm tin:
Cuộc chấn hưng phật giáo của hòa thượng Hư Vân

Cuộc chấn hưng phật giáo của hòa thượng Hư Vân

“Đường mây trên đất hoa” là bản ghi chép đầy đủ, công phu về cuộc đời của Hòa thượng Hư Vân, người có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo trong những năm loạn lạc, biến động lịch sử.