Phượt Phú Yên - đâu thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Phượt Phú Yên - đâu thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi vừa ghé Phú Yên, nhưng không phải để tìm ngắm hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi biết khung cảnh tươi đẹp đó không có như trên phim, ít nhất là ở mùa này, khi cái nắng cháy da thịt đang thiêu đốt nơi đây.